Op zoek naar iets?

fotograferen in noorwegen, copyright zuiderhuis

Disclaimer & Privacy

Gebruiksvoorwaarden van deze website, beheerd door Zuiderhuis

Algemeen

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze regels gesteld worden. Zuiderhuis kan deze voorwaarden op elk moment en eenzijdig wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Zuiderhuis. De teksten, logo’s, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan derden, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zuiderhuis verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden in familiekring. Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken. Als Zuiderhuis u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u Zuiderhuis tegen aanspraken van derden.

Aanbrengen van een hyperlink naar een website beheerd door Zuiderhuis

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de Zuiderhuis website. De webpagina waar de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het url-adres van de Zuiderhuis website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Zuiderhuis. U kunt uw verzoek sturen naar de webmaster van de Zuiderhuis website.

Links naar andere websites beheerd door Zuiderhuis

Deze website bevat links naar andere websites van Zuiderhuis. Ook het gebruik van deze websites is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.

Links naar websites beheerd door derden

De Zuiderhuis websites bevatten links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Zuiderhuis controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Zuiderhuis kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Zuiderhuis en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Zuiderhuis de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

Aansprakelijkheid van Zuiderhuis

De informatie op de Zuiderhuis website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Zuiderhuis streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Zuiderhuis hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elekronische toelevering van via de website gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

Webmaster


Verantwoordelijke website
Zuiderhuis
Sint-Annaplein
9000 GENT
Tel. 09/233.50.00
E-mail: webmaster@zuiderhuis.be
 
Copyrightinformatie
Copyright © Zuiderhuis
Alle rechten voorbehouden.
Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, zijn voorbehouden.