Op zoek naar iets?

1. Gebruiksvoorwaarden van deze website, beheerd door ZuiDERHuiS

2. Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

U kunt de ZuiDERHuiS-website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie en diensten. U kunt bepaalde reisprogramma’s opvragen of bekijken zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als u wilt deelnemen aan wedstrijden of bepaalde diensten wil ontvangen (zoals o.a. reservering van reizen, inschrijving op nieuwsbrief, opvragen van brochures) moet u uw  persoonsgegevens meedelen. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal ZuiDERHuiS ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.


Verantwoordelijke website
ZuiDERHuiS
Kortedagsteeg 13
9000 GENT
Tel. 09/233.50.00
Fax.09/233.55.49
E-mail: webmaster@zuiderhuis.be
 
Copyrightinformatie
Copyright © ZuiDERHuiS
Alle rechten voorbehouden.
Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, zijn voorbehouden.