Op zoek naar iets?

Map

Coronavirus: veelgestelde vragen

Kleurcodes, inreisbeperkingen, registratie- en evaluatieformulieren... omtrent reizen bestaan in deze onzekere tijden heel wat misverstanden. Het goede nieuws is dat we sinds 1 oktober 2020 weer kunnen reizen, ook al moet daar soms een kleine kanttekening bij gemaakt worden. Op deze pagina bundelen we enkele pertinente vragen en antwoorden in verband met reismogelijkheden, verzekeringen en annulaties.

1. Reizen naar het buitenland

 

1.1 Wat zijn mijn reismogelijkheden?

Sinds 1 oktober geldt voor bestemmingen die op de wereldkaart rood zijn ingekleurd niet langer een wettelijk uitreisverbod. Reizen naar rode zones is bijgevolg niet verboden maar wordt afgeraden. Bij reizen naar oranje zones is verhoogde waakzaamheid geboden terwijl reizen naar groene zones gewoon kunnen doorgaan. Wel kunnen vanuit bepaalde bestemmingen beperkingen opgelegd worden. Dat kan gaan van een quarantaineverplichting ter plaatse tot een feitelijk inreisverbod. Een overzicht van de reisbeperkingen per land vind je terug op de website van Buitenlandse Zaken.

1.2 Wat wordt van mij verwacht voor vertrek?

Volgens Sciensano heeft testen bij asymptomatische reizigers voor vertrek weinig zin. Enkel wanneer een reiziger een hoog-risico contact is van een bevestigd geval is een test aangeraden. Een negatieve test sluit echter niet uit dat de persoon in kwestie reeds besmet werd maar nog in de incubatieperiode zit en evenmin betekent een positieve test per se dat de persoon in kwestie nog steeds besmettelijk is. Vanuit een buitenlandse overheid kan een negatieve covidtest als inreisvoorwaarde worden opgelegd. 

1.3 Wat wordt van mij verwacht bij terugkeer?

Bij terugkeer uit het buitenland ben je als reiziger verplicht om binnen de 48 uur voor thuiskomst het Passenger Locator Form in te vullen, ongeacht het transportmiddel en de kleurcode van een bestemming. Ook dient bijhorend zelfevaluatieformulier ingevuld te worden om te beoordelen of je tijdens de reis risico op besmetting hebt gelopen. Aan de hand van het ingevulde formulier krijg je een score en op basis van die score wordt beslist of je al dan niet getest moet worden en een quarantaineperiode van 10 dagen in acht moet nemen. Indien je symptomen vertoont zijn een test en een quarantaineperiode van 10 dagen uiteraard verplicht.

1.4 Waar kan ik mijn reis registreren?

Als reisorganisatie raden we aan jouw reis naar het buitenland te registreren op https://travellersonline.diplomatie.be. Op die manier weet Buitenlandse Zaken waar, wanneer en met wie je reist en kunnen ze in geval van een lokale uitbraak eenvoudig contact opnemen. De reisgegevens worden na twee weken automatisch gewist, zodat de privacy van de reiziger wordt gerespecteerd.

Er is ook een callcenter, bereikbaar op het nummer +32 (0) 2 501 40 00 op weekdagen van 9 uur tot 17 uur (Belgische tijd). Het is belangrijk te onderstrepen dat dit nummer bedoeld is voor noodsituaties in het buitenland. Het callcenter is gesloten tijdens het weekend en op feest- en brugdagen.

1.5 Ik heb een reis geboekt naar een land met een inreisverbod of inreisbeperking. Wat zijn mijn opties?

Wie een reis heeft geboekt naar een land waar een inreisverbod of inreisbeperking van kracht is, wordt door één van onze medewerkers persoonlijk op de hoogte gebracht. Samen bekijken we de opties om jouw reis om te boeken naar een latere datum dit jaar of in 2021. Indien de reis vanwege aantoonbare coronamaatregelen niet kan doorgaan (bv. gesloten grenzen, afgelaste vluchten), dan heb je als reiziger recht op terugbetaling.

1.6 Reisadvies

Ondanks de maatregelen die door onze lokale partners en luchtvaartmaatschappijen worden getroffen, is het ook tijdens de reis aangeraden om je aan bepaalde regels te houden. Houd op luchthavens, in hotels en lodges en op openbare plaatsen rekening met de volgende voorschriften:

 • Herken risicosituaties, vermijd grote concentraties mensen en blijf weg van drukke stranden en wandeldijken
 • Hoed je voor drukke restaurants en restaurants met buffetformule. Op een terras zitten is prima, indien de nodige afstand gerespecteerd wordt
 • Staan er lange wachtrijen bij een museum of cultureel centrum? Kom op een ander tijdstip terug
 • Blijf weg van gesloten, slecht geventileerde ruimtes. Stap niet in een overvolle lift
 • Geef bij het begroeten geen hand of kus
 • Denk er aan steeds een veilige afstand te bewaren
 • Draag een mondmasker bij transport zoals op bussen of het vliegtuig
 • Was veelvuldig je handen met water en zeep
 • Neem voldoende alcoholgel mee en reinig frequent je handen

2. Tegoedbon

 

2.1 Ik heb ter compensatie van mijn reis een tegoedbon ontvangen. Hoe lang is deze geldig?

Van overheidswege is beslist dat de tegoedbon kan gebruikt worden om een nieuwe reis te boeken tot minimum een jaar na uitgifte. Bij Zuiderhuis hebben we echter beslist die termijn te verlengen t.e.m. 31/12/2021. De vertrekdatum van je nieuwe reis mag dus na deze einddatum liggen, zolang de reis voor 31/12/2021 geboekt en betaald is.

2.2 Wat is inbegrepen in de tegoedbon?

De tegoedbon vergoedt het reeds betaalde bedrag, met uitzondering van dossierkosten en eventuele verzekeringspremies.

2.3 Wat als mijn nieuwe reis duurder/goedkoper wordt?

Wanneer de kostprijs van je nieuwe reis lager ligt dan de waarde van de ontvangen tegoedbon, behoud je het restant van de voucherwaarde. De datum van uitgifte en geldigheidsduur van de initiële bon blijven geldig, maar daar willen we ons als reisorganisatie flexibel voor opstellen. Indien je nieuwe reis duurder uitvalt dan de oorspronkelijk geboekte reis, wordt van de reiziger verwacht het verschil bij te betalen.

2.4 Is de tegoedbon persoonsgebonden?

De tegoedbon is persoonsgebonden en mag niet worden overgedragen. De voucher wordt uitgereikt aan de hoofdboeker, in naam van en voor het hele reisgezelschap. Uiteraard willen we ons hier ook flexibel opstellen en kunnen we meerdere reisgezellen eventueel apart vergoeden.

2.5 Kan ik de tegoedbon ook gebruiken voor het betalen van het resterende bedrag van een reeds geboekte reis later dit jaar?

Ja, dat kan.

3. Annulaties

 

3.1 Bestemmingen met inreisverbod of inreisbeperking

Zes weken voor afreis contacteren wij de klant om de situatie op zijn/haar bestemming te evalueren. Indien een inreisverbod op de bestemming, een uitreisverbod vanuit België of een ernstige inreisbeperking geldt (bijvoorbeeld quarantaineperiode die de reisduur in het gedrang brengt) heeft de klant recht op een terugbetaling van het reeds betaalde bedrag (voorschot + eventuele vliegtickets). Indien er geen reisverbod geldt maar reizen afgeraden wordt, kan de klant ervoor kiezen de reis te laten doorgaan, om te boeken of te annuleren, in welk geval het voorschot (excl. vliegtickets en reisverzekeringen) terugbetaald wordt. 

 

3.2. Is het een goed idee om mijn reis nu al zelf te annuleren?

Neen, indien je jouw reis wenst te annuleren, dan zijn de huidige annulatievoorwaarden van toepassing en ben je ons de (eventuele) annuleringskosten verschuldigd. Het tijdstip van annulatie is daarom belangrijk. Wanneer wij ondervinden dat een reis niet kan doorgaan, dan zullen wij zelf de stap zetten om ze te annuleren. 

4. Verzekeringen

 

4.1 Kan ik beroep doen op reisbijstand in het kader van het coronavirus?

Als je een reisbijstandsverzekering hebt afgesloten, zal de verzekeraar in het buitenland medische hulp bieden. Word je ziek door het coronavirus? Dan kun je rekenen op reisbijstand. Uiteraard zal de verzekeraar steeds de regels moeten volgen die de bevoegde autoriteiten opleggen, bijvoorbeeld in verband met de toegang tot bepaalde ziekenhuizen of steden.

Indien je op reis vertrekt, ongeacht de bestemming en de kleurcode van de bestemming, en ter plaatse positief test of ziek wordt, zal de bijstandsverzekering van Protections de medische kosten dekken, zowel binnen als buiten Europa. Enkel wanneer een feitelijk reisverbod geldt zal Protections niet tussenkomen in geval van ziekte of medische bijstand.


4.2 Kan ik beroep doen op mijn annulatieverzekering in het kader van het coronavirus?

Het coronavirus wordt door verzekeraars beschouwd als een epidemie. Niet alle verzekeraars voorzien dekking van de kosten bij annulatie van een reis omwille van een epidemie in het land van bestemming. Indien je een annulatieverzekering hebt afgesloten bij onze partner Protections gelden de volgende voorwaarden:

 • De verzekering dekt de klant indien de klant voor afreis positief test en niet op reis kan.

Wat wordt niet gedekt?

 • De verzekering dekt de klant niet indien de klant niet meer wenst te reizen omdat de kleur van bestemming rood is.
 • De verzekering dekt de klant niet indien de klant op bestemming positief test en in quarantaine moet en dus niet van de reisdiensten kan genieten. Indien je ter plaatse besmet raakt wordt dit gedekt zoals een ziekte doch enkel onder reisbijstand (niet onder de annulering).
 • De verzekering dekt de klant niet indien de klant niet meer wenst te reizen omdat er op de bestemming maatregelen gelden die als onaangenaam beschouwd kunnen worden.

4.3 Kan ik nu nog een annuleringsverzekering afsluiten?

Neen, de annuleringsverzekering dient ten laatste 5 werkdagen na de boeking of bevestiging van de reis te worden afgesloten. Elke reeds gekende reden bij het afsluiten van de verzekering wordt niet gedekt.

4.4 Kan ik mijn verzekering ook omboeken?

Indien je ervoor gekozen hebt de reis om te boeken, dan zal een eventuele bijstandsverzekering en/of annulatieverzekering ook omgeboekt worden. Een jaarpolis dekt niet enkel de periode voorafgaand aan de reis maar alle reizen binnen een bepaalde periode en kan dus niet omgeboekt worden naar een andere reis.

#StayInspired

 

Virtueel verhalen vertellen stimuleert de verbondenheid en dat is wat wij de komende weken zullen blijven doen! Hou onze social media kanalen (Facebook & Instagram) dus zeker in de gaten en blijf geïnspireerd door alles wat de wereld te bieden heeft.

Geüpdatet op 13/10/2020