fbpx Bewust reizen, een positieve impact op alle betrokkenen

Bewust reizen

Een positieve impact voor alle betrokkenen

Lijntekening Zuiderhuis

Reizen zit in het DNA van de mens. Als reiziger verruim je je horizon door op zoek te gaan naar nieuwe plekken, nieuwe samenlevingen en nieuwe ervaringen. Reizen laat ons groeien als individu door te verbinden met natuur, gelijkgestemden en lokale tradities. 


Staan we voldoende stil bij de impact die we als reiziger hebben op de lokale samenleving, omgeving en natuur?

Zowel op ecologisch als op (inter)menselijk vlak mogen we de impact van reizen niet onderschatten. Van de CO2-uitstoot van onze vervoersmiddelen tot het verbruik van single-use plastic, dat onze oceanen, luchtkwaliteit en kostbare ecosystemen bedreigt. Van oeroude rituelen en traditionele kunst die een commercieel kantje krijgen tot inheemse bevolkingsgroepen die hun leefgebied zien krimpen door oprukkende vastgoedontwikkeling. 


Daarom kiezen we bij Zuiderhuis om stap voor stap bewuster te reizen.

We streven ernaar om de positieve impact te maximaliseren en de negatieve impact tot een minimum te herleiden. Zo proberen we de omtrek van onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden door steun te verlenen aan projecten die bijdragen aan de gemeenschap en door bewust te kiezen voor duurzamere manieren om onze bestemming te bereiken. Verder investeren we bij het uitstippelen van onze reizen niet in grote, gezichtsloze ketens, maar versterken we lokale en kleinschalige partners. Zo worden de inkomsten van toerisme ingezet voor wat ons, als bewuste reizigers, nauw aan het hart ligt.  

Reizen en respect voor cultuur, religie, tradities en lokale gebruiken gaan hand in hand. We willen niet ingrijpen maar begrijpen en nemen waar nodig afstand, zonder ooit een waardeoordeel te vormen.  We kiezen voor een respectvolle interactie en verbinding met de lokale gemeenschap en natuur. Een verbinding die bijdraagt tot een onvergetelijke ervaring voor alle betrokkenen.