Op zoek naar iets?

homepage_witte-bergen_reizen-zuiderhuis

Protections verzekeringen

Reisverzekeringen protections

Protections_logo

Via ZuiDERHuiS kan je een interessante en volledige polis afsluiten bij Protections.
Je kan opteren voor een annuleringsverzekering of een bijstandsverzekering. 
Beiden worden gecombineerd in interessante All Risk Formule.
De tarieven en een overzicht van de voornaamste dekkingen vind je hieronder.
Reisverzekeringen dienen steeds bij boeking te worden afgesloten.

ANNULERINGSVERZEKERING

4,9% op de reissom (met een minimum van € 20 per persoon) 
  • tot € 10.000 (vrijstelling van € 50 per verzekerde) 
  • dekking van chronische of reeds bestaande ziekte indien er medisch gezien geen enkele tegenindicatie bestond op het ogenblik van de boeking van de reis 
  • verwikkelingen tijdens de zwangerschap 
  •  echtscheiding of feitelijke scheiding

REIS- EN BIJSTANDSVERZEKERING

€ 3,5 per dag (met een minimum van € 25 per persoon)

bijstand personen
medische kosten (vrijstelling van € 25 per schadegeval en per verzekerde) tot € 250.000
nabehandelingskosten ten gevolge van een reisongeval tot € 5.000
dagelijkse compensatie bij hospitalisatie (minimum 3 nachten) tot € 600
repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden: onbeperkt
vervroegde terugkeer wegens dringende redenen
familiale bijstand bij hospitalisatie
verlenging van verblijf wegens medische redenen
opsporings- en reddingskosten tot € 12.500
vervanging van verloren of gestolen identiteitspapieren en vervoerbewijzen tot € 125
juridische bijstand verkeer tot € 1.250 en voorschieten strafrechtelijke borgsom tot € 12.500<
versturen van dringende boodschappen, geneesmiddelen en protheses
psychologische bijstand
telecommunicatiekosten met de maatschappij

Kapitaal reisongeval
bij overlijden € 7.500
bij blijvende invaliditeit tot € 15.000
 
Bagage 1e risico
beschadiging, diefstal en niet-aflevering (vrijstelling van € 50 per schadegeval en per vezekerde) tot € 1.250
bij laattijdige aflevering (minimum 12 uur) worden de aankopen van 1e noodzaak voor 50% vergoed tot € 250
 
Compensatiereis
waardebon voor de niet-genoten nachten bij een contractueel voorziene repatriëring of vervroegde terugkeer tot € 2.500

ALL-RISK VERZEKERING

ALL-RISK = ANNULERING + REIS- EN BIJSTANDSVERZEKERING VIP
7 % (met een minimum van € 35 per persoon) op de reissom

Jaarpolis

Erratum: de Protections tarieven in de Zuiderhuis-brochures 2018 zijn niet correct. Hieronder vermelde prijzen en voorwaarden zijn van toepassing, deze tarieven vervangen de gegevens van de brochures Zuiderhuis 2018.

Tarieven jaarcontracten met dekking annulatie tot € 5.000 per persoon:

ALL-RISK (annulatie- en reisbijstand):

  • voor 1 persoon (single): € 250
  • voor 2 personen (duo): € 350
  • voor 3 of 4 pers (family): € 400
  • voor 5 of 6 pers (large): € 450
  • bijstand voertuig: 75 €
(family = alle personen van hetzelfde gezin die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn alsook de meereizende minderjarige kinderen uit een ontbonden huwelijk en de meereizende minderjarige kleinkinderen waarvan de ouders niet meereizen).

PDF polisvoorwaarden

Klik hier voor de PDF-versie van de polisvoorwaarden.